^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Sinh viên tiêu biểu Khoa Kỹ thuật công nghệ

Trong năm học 2022 – 2023 sinh viên khoa kỹ thuật Công nghệ có nhiều bạn sinh viên (SV) đạt kết quả cao trong học tập cũng như hoạt động khác. Sau đây xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu của Khoa:
51

Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng tại HTU chia sẻ bí quyết thành đạt sớm

Tốt nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh đã 4 năm, một quãng thời gian không phải là dài nhưng…
35

Ngành Công nghệ thông tin - điểm thu hút của các bạn trẻ

Học công nghệ thông tin (CNTT) để làm gì? Tại sao lại nên học CNTT trong thời điểm này?…
36

Khoa Kỹ thuật công nghệ - sáng tạo công nghệ, đón đầu xu thế việc làm

Với sứ mệnh ‘Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; cung cấp…
117

Thông tin tuyển sinh Khoa Kỹ thuật công nghệ

I. THÔNG TIN CHUNG Khoa Kỹ thuật – Công nghệ với vai trò là một khoa đào tạo thuộc Trường…
83

Khoa Kỹ thuật công nghệ tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI

Chiều ngày 07 tháng 4 năm 2023, tại hội trường lớn Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Kỹ thuật…

K-Means là một thuật toán phân cụm dữ liệu kinh điển trong học máy (Machine learning), thuộc lớp thuật toán học không giám sát (Unsupervised learning). Bài viết sau đây nhằm giúp các bạn sinh viên CNTT hiểu rõ hơn về thuật toán trong phân cụm dữ liệu và ứng dụng thuật toán này trong phần nén ảnh của môn học Xử lý ảnh dành cho sinh viên năm 4 chuyên ngành CNTT.

1. Giới thiệu về thuật toán K-Means

Thuật toán K-Means chuẩn được đề xuất lần đầu tiên bởi Stuart Lloyd của Bell Labs vào năm 1957 nhưng không được xuất bản dưới dạng một bài báo cho đến tận năm 1982, năm 1965, Edward W.Forgy đã công bố phương pháp tương tự, do đó phương pháp này thường được gọi là Lloyd-Forgy.

Thuật toán K-Means

Bước 1. Tạo các tâm cụm ngẫu nhiên

            (1)  

Bước 2. Gán các điểm dữ liệu  xi (iÎ[1, N]) vào các tâm cụm mk (kÎ[1, K])

- Với mỗi điểm dữ liệu, ta tính khoảng cách Euclid của nó đến các tâm cụm được định nghĩa bởi hàm (xi-mk) (2), tập hợp các điểm được gán vào cùng một tâm cụm sẽ tạo thành một cụm.

- Đặt  là các vector cho mỗi cặp xi, yik = 1 nếu xi thuộc cụm kyij=0 với j≠k.

- Khi đó ta có biểu thức sau:

                (3)

- Tổng bình phương khoảng cách từ một điểm thuộc cụm dữ liệu xi thuộc nhóm mk được xác định theo công thức:

        (4)

- Khi đó hàm mất mát (lost function) được định nghĩa:

            (5)

Với M là tập hợp các cụm tại (1)

Y, M = argminY,M          (6)

Bước 3. Cập nhật lại vị trí tâm cụm và gán lại các điểm dữ liệu vào từng cụm sau khi đã xác định được khoảng cách nhỏ nhất từ các công thức (4), (5), (6).

- Lặp lại cho đến khi vị trí tâm các cụm không thay đổi, tổng khoảng cách từ các điểm dữ liệu đến các tâm cụm khi đó sẽ đạt nhỏ nhất, gọi là lỗi (Error) nhỏ nhất.

m2

Hình 1. Sử dụng K-Means để phân cụm dữ liệu, số điểm dữ liệu N=150; K=3

2. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python cài đặt thuật toán K-Means trong nén ảnh màu

Từ thuật toán K-Means trên, mỗi bức ảnh màu chúng ta tiến hành phân cụm theo các thông số màu R-G-B từ các pixels của ảnh. Khi xác định được những màu chủ đạo (màu chiếm đa số pixels trong ảnh), chúng tôi tiến hành phân cụm và thay thế mỗi giá trị pixel đó bởi giá trị trung bình các pixels trong ảnh, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ lập trình python thử nghiệm  thuật toán K-Means để thực hiện nén ảnh. Chương trình chúng tôi sử dụng một số thư viện như matplotlib, sklearn và numpy trong quá trình cài đặt.

m1

3. Kết luận

Qua kết quả chạy thực nghiệm khi sử dụng thuật toán phân cụm K-Means với số cụm K=16 để nén ảnh, ảnh đã giảm dung lượng từ 4.3MB xuống còn 209KB (b), với K=4 dung lượng giảm xuống còn 159KB (c). Mặc dù chất lượng ảnh đã không được như ảnh gốc vì ảnh sau khi nén là ảnh 16 màu hoặc 4 màu tương ứng với K=16 và K=4 cụm được K-Means tiến hành phân cụm và thay thế giá trị trung bình các chỉ số R-G-B trong từng pixel của ảnh gốc. Tuy nhiên ảnh sau khi nén vẫn giữ được đầy đủ đặc tính để thực hiện phân tích và xử lý ảnh, do đó K-Means được ứng dụng cài đặt thực nghiệm, mô phỏng trong lĩnh vực phân tích và xử lý ảnh cũng như mô phỏng thực nghiệm phân cụm dữ liệu trong lĩnh vực học máy.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Shokri Selim, K-Means-Type Algorithms: A Generalized Convergence Theorem and Characterization of Local Optimality, IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol. pami-6, no. 1, january, 1984.

[2]. Vu Huu Tiep, blog https://machinelearningcoban.com.

Sinh viên tiêu biểu