^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Trưởng khoa:  TS. Nguyễn Sỹ Minh

Năm sinh: 1972

Địa chỉ nhà riêng: P. Lê Mao – Tp. Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0912.442.405

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.