^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Trưởng khoa:  TS. Nguyễn Sỹ Minh

Năm sinh: 1972

Địa chỉ nhà riêng: P. Lê Mao – Tp. Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0912.442.405

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng khoa: ThS. Trần Thị Thiều Hoa

Năm sinh: 1970

Quê quán: Xuân Giang – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Địa chỉ nhà riêng: TP. Hà Tĩnh – Hà Tĩnh

Điện thoại di động: 0985 851 468

Email: hoa.tranthithieu @htu.edu.vn