^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player
Default Image

Thông báo Tổ chức cuộc thi thiết kế Poster "Sinh viên khoa LTCN"

Thông báo Tổ chức cuộc thi thiết kế Poster "Sinh viên khoa KTCN"
62

Tín dụng bất động sản – đề xuất một số giải pháp quản lý

Vốn tín dụng là một kênh quan trọng để phát triển thị trường bất động sản. Bài viết nêu…
106

Thực tập ngành công nghệ thông tin và một số kinh nghiệm cần có

Thực tập là một trong những hình thức học tập quan trọng, thể hiện rõ triết lý giáo dục…
82

Hướng dẫn giải một số bài toán lập trình bằng ngôn ngữ prolog

Prolog là ngôn ngữ lập trình ký hiệu (symbolic programming), tương tự các ngôn ngữ lập…
98

Chuyển đổi số - xu hướng tất yếu trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Chuyển đổi số chính là để đáp ứng được yêu cầu mới của việc đào tạo nguồn nhân lực chất…
306

Phương pháp dạy học thực hành đối với môn tin học ở trường phổ thông

1. Khái niệm Dạy học thực hành là Phương pháp dạy học (PPDH) dựa vào sự quan sát và thực…

Sinh viên tiêu biểu