^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Data Science là ngành khoa học về thu thập, khai thác và phân tích dữ liệu để tìm ra insight giá trị. Từ đó trực quan hóa insights cho các bên liên quan, chuyển hóa insight thành hành động. Đây là lĩnh vực đa ngành sử dụng các phương pháp và quy...

Xem tiếp...

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường Đại học Hà Tĩnh, đồng thời thực hiện theo kế hoạch giảng dạy học tập của năm học 2022-2023, sáng ngày 30/08/2022 Bộ môn Xây dựng – Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã tổ chức giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp cho 06...

Xem tiếp...