^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TĐHHT về việc cử giảng viên hướng dẫn thực tập năm học 2022 – 2023, Ban chủ nhiệm khoa đã chỉ đạo thực hiện lễ ra quân thực tập cho tập thể sinh viên lớp K12 CNTT vào ngày 06-02-2023.

Xem tiếp...

Ngành Kỹ thuật xây dựng là ngành học đào tạo ra các kỹ sư xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt nhằm đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao cho cả nước. Sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng được...

Xem tiếp...

Ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của các trường Đại học chuyên có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật...

Xem tiếp...