^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin môn học lập trình Java là môn học làm tiền đề để học các môn học tiếp theo, vì vậy cần nắm chắc các kiến thức về cấu trúc cũng như cách sử dụng. Tính kế thừa là một trong những nội dung tương đối...

Xem tiếp...

Sáng thứ 4 ngày 28/12/2022, Khoa Kỹ thuật Công nghệ tổ chức giao đồ án tốt nghiệp - phần Thi công cho sinh viên lớp K11, K12 ngành Kỹ thuật xây dựng.

Xem tiếp...

Quý cuối cùng của năm 2022 đã có nhiều quyển sách mới của NXB Xây dựng được phát hành. Sau đây là ba trong số những quyển đó do các giảng viên Bộ môn xây dựng lựa chọn.

  1. Sổ tay tính toán kết cấu công trình của tác giả ThS Đặng Tỉnh

Sách:...