^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

1. Giới thiệu về mã hóa

Mã hóa thuộc bộ môn mật mã học – một ngành toán học ứng dụng cho công nghệ thông tin, mã hóa là phương pháp để biến đổi thông tin (phim ảnh, văn bản, hình ảnh...) từ định dạng bình thường sang dạng thông tin không thể hiểu được nếu không có phương tiện giải mã [1].

Giải mã là phương pháp để đưa từ dạng thông tin đã...

Chiều ngày 26/10/2023, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023 – 2024.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng

hệ Vừa làm vừa học năm 2023

Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học, liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng, thông tin cụ thể như...

Kỹ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có...

1. Giới thiệu về Python

1.1. Python là gì?

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao hướng đối tượng, được tạo ra từ năm 1991 bởi Guido van Rossum cùng các cộng sự. Ngôn ngữ Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, đa nền tảng, dễ học dễ đọc....