^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TĐHHT về việc cử giảng viên hướng dẫn thực tập năm học 2022 – 2023, Ban chủ nhiệm khoa đã chỉ đạo thực hiện lễ ra quân thực tập cho tập thể sinh viên lớp K12 CNTT vào ngày 06-02-2023.

Trước đó, được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, và được sự cho phép của Ban chủ nhiệm khoa Kỹ thuật công nghệ trong tháng 01/2021, Bộ môn Công nghệ thông tin đã chủ động mở lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho sinh viên lớp K12CNTT trước khi bước vào mùa thực tập. Bên cạnh đó, sinh viên được thông qua nội dung kế hoạch thực tập tốt nghiệp, phổ biến nội quy, quy chế làm việc tại các đơn vị thực tập giúp sinh viên hoàn thiện, tự tin bản thân.

Năm học 2022 - 2023, Bộ môn công nghệ thông tin đã liên hệ nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, vùng lân cận và nước bạn Lào để giới thiệu sinh viên tham gia nhiệm vụ thực tập, cụ thể như: Formosa Hà Tĩnh, Công ty máy tính Vạn Xuân, Công ty ADVICE, Công ty Star Telecom , Sở công thương, Sở kế hoạch đầu tư , Văn phòng Unitel Telecom, …

Thời gian thực tập của sinh viên K12 CNTT sẽ diễn ra trong 8 tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 31/03/2023.

Một số hình ảnh trong ngày lễ ra quân thực tập của sinh viên lớp K12 CNTT tại đơn vị thực tập:

t2 hang1

 

t2 hang2

 

t2 hang3

 

t2 hang4