^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Hòa trong không khí náo nức mùa thực tập, sáng ngày 24/02/2016, CLB “IT - Máy tính HTU” khoa Kỹ thuật Công nghệ phối hợp với Hội Sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh đã khởi động chương trình “IT-Đồng hành cùng mùa thực tập 2016”.

Xem tiếp...

Hiện tại, Trường Đại học Hà Tĩnh đang trong quá trình xây dựng cơ sở thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, tuy nhiên một số phòng thực hành thí nghiệm phục vụ cho ngành xây dựng còn thiếu, trong đó có phòng thí nghiệm phục vụ học phần...

Xem tiếp...

Là một lĩnh vực của khoa học máy tính – Đồ họa máy tính có sự phát triển nhanh chóng, giúp giao tiếp giữa con người và máy tính trở nên thân thiện. Các chương trình đồ họa ứng dụng rất phong phú và đa dạng trong tất cả các lĩnh vực.

Xem tiếp...