^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology – IT) là ngành học được đánh giá cao về cơ hội nghề nghiệp. Công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, y tế, tài chính, giải trí, đến chính phủ, góp phần vào sự phát triển nhanh chóng và hiện đại hóa của xã hội, đặc biệt trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Công nghệ thông tin (CNTT) được xác định là một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. CNTT cung cấp các công nghệ cơ bản, góp phần thay đổi toàn diện cả về tổ chức, quy trình kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp đến sự tham gia của con người trong quá trình thực hiện. Vì vậy, phát triển và ứng dụng CNTT trong chuyển đổi số là hết sức cần thiết trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (theo tuyengiao.vn).

24.t4.v1

Giờ học thực hành của sinh viên ngành CNTT tại ĐH Hà Tĩnh

Ngành Công nghệ thông tin là gì?

Ngành Công nghệ thông tin là một lĩnh vực rộng lớn chuyên về việc nghiên cứu, phát triển, quản lý và sử dụng các hệ thống thông tin, bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm, mạng và dữ liệu. Ngành Công nghệ thông tin chủ yếu tập trung vào việc xử lý và trao đổi thông tin kỹ thuật số.

Ngành Công nghệ thông tin ở ĐH Hà Tĩnh đào tạo như thế nào?

Đại học Hà Tĩnh đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin có kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin; có kỹ năng về thực hành; có năng lực làm việc trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, triển khai dự án; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thực hiện tốt công việc và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được các yêu cầu phát triển trong nghề nghiệp. Sinh viên ngành Công nghệ thông tin được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin. Ngoài ra được tiếp cận các vấn đề hiện đại về Công nghệ thông tin trong nước và trên thế giới.

24.t4.v2

Sinh viên Lào tích cực học tập trong giờ thực hành

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên cơ sở tham khảo chương trình khung trình độ Đại học của các Trường Đại học có đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin; Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục Đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ. Với các hướng đào tạo chính như sau:

 • Phát triển Phần Mềm: Thiết kế, viết và bảo trì phần mềm và ứng dụng.
 • Quản trị Hệ Thống và Mạng: Cài đặt, hỗ trợ và quản lý mạng máy tính và hệ thống thông tin.
 • An ninh Mạng: Bảo vệ thông tin và hệ thống khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.
 • Cơ Sở Dữ Liệu: Thiết kế, quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu.
 • Phân Tích Dữ Liệu: Phân tích dữ liệu lớn và thông tin để hỗ trợ quyết định kinh doanh.
 • Hỗ trợ Kỹ thuật: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng và doanh nghiệp.
 • Phát triển Web và Thiết kế Web: Tạo và bảo trì trang web.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin?

 • Cán bộ công chức, viên chức ở các cơ quan nhà nước.
 • Lập trình viên tại các công ty, tập đoàn về phần mềm
 • Chuyên gia tại các công ty cung cấp giải pháp về mạng và an ninh mạng
 • Chuyên viên Công nghệ thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp
 • Chuyên gia tại các công ty sản xuất, lắp ráp, sửa chữa trang thiết bị phần cứng
 • Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước
 • Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành CNTT theo các chương trình đào tạo nâng cao của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước (Thạc sỹ, Tiến sĩ).

Với những ưu thế của ngành CNTT như cơ hội việc làm lớn, luôn được tiếp cận với những tri thức mới, đầy năng động và sáng tạo, nhiều thách thức và cơ hội để khẳng định mình, nhiều cơ hội thành đạt, … Chúng tôi hy vọng ngành CNTT nói chung, cử nhân CNTT tại ĐH Hà Tĩnh nói riêng sẽ là lựa chọn của các bạn trẻ để hướng tới tương lai.