^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Vốn tín dụng là một kênh quan trọng để phát triển thị trường bất động sản. Bài viết nêu lên những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất một số giải pháp liên quan đến tới tín dụng bất động sản nhằm phát triển bền vững thị trường bất động sản ở nước ta.

Trong thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) xuất hiện một số hiện tượng mất cân đối...

Thực tập là một trong những hình thức học tập quan trọng, thể hiện rõ triết lý giáo dục thực học - thực làm và đề cao việc học đi đôi với thực hành của Trường Đại học Hà Tĩnh nói chung và Khoa Kỹ thuật – Công nghệ nói riêng. Đối với sinh viên...

Xem tiếp...

Chuyển đổi số chính là để đáp ứng được yêu cầu mới của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh trình độ khoa học công nghệ trên thế giới phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Xem tiếp...

Prolog là ngôn ngữ lập trình ký hiệu (symbolic programming), tương tự các ngôn ngữ lập trình hàm(functional programming) hay lập trình phi số (non numerical programming). Prolog rất thích hợp để giải quyết các bài toán liên quan đến các đối tượng...

Xem tiếp...

1. Khái niệm

Dạy học thực hành là Phương pháp dạy học (PPDH) dựa vào sự quan sát và thực nghiệm tự lực của học sinh (HS) dưới sự hướng dẫn của giảng viên (GV) thể hiện bằng lời nói, câu hỏi, bài tập thực hành, thao tác nhằm giúp cho HS hiểu rõ...