^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của các trường Đại học chuyên có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay. Chính vì vậy, ngành này đã trở thành một ngành học “hot” và thu hút...

Xem tiếp...

Sáng thứ 4 ngày 28/12/2022, Khoa Kỹ thuật Công nghệ tổ chức giao đồ án tốt nghiệp - phần Thi công cho sinh viên lớp K11, K12 ngành Kỹ thuật xây dựng.

Xem tiếp...

Đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin môn học lập trình Java là môn học làm tiền đề để học các môn học tiếp theo, vì vậy cần nắm chắc các kiến thức về cấu trúc cũng như cách sử dụng. Tính kế thừa là một trong những nội dung tương đối...

Xem tiếp...