^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2012” cho các sinh viên: Hồ Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Cẩm Vân là sinh viên K1 ngành Sư phạm Hóa học Trường Đại học Hà Tĩnh với đề tài khoa học “Nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố thủy ngân, chì, asen trong rong và cua ở vùng biển Kỳ Ninh thuộc đặc khu kinh tế cảng Vũng Áng,  huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”. Đây là đề tài nghiên cứu về môi trường, mục đích của đề tài là xác định môi trường nền ở vùng biển thuộc khu công nghiệp cảng Vũng Áng trước khi khu công nghiệp này đi vào hoạt động. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng hướng dẫn.

Các sinh viên Hồ Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Cẩm Vân trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học

Các sinh viên Hồ Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Cẩm Vân trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học 

Đề tài này cũng đã được sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Vân báo cáo tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc lần thứ III tổ chức tại Đại học Đà Nẵng tháng 4 năm 2013, đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học tại Hội nghị và được đánh giá cao về tính khoa học và tính ứng dụng.

Sinh viên Nguyễn thị Cẩm Vân báo cáo đề tài tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc năm 2013

Sinh viên Nguyễn thị Cẩm Vân báo cáo đề tài tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc năm 2013

Để hoàn thành đề tài này, các sinh viên đã có nhiều cố gắng trong việc tìm đọc tài liệu tham khảo, tìm hiểu và sử dụng các thiết bị phân tích hiện đại chưa có trong chương trình giảng dạy ở bậc đại học ở Việt Nam hiện nay. Đây cũng là sự ghi nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với sự cố gắng tiếp cận các vấn đề khoa học, đặc biệt là những vấn đề khoa học gắn với địa phương của sinh viên của Trường Đại học Hà Tĩnh, một trường đại học mới được thành lập.