^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Chiều ngày 3 tháng 3 năm 2014, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ làm việc với Công ty FPT Software Đà Nẵng về hướng nghiệp, hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và tuyển dụng.


Phía FPT Software Đà Nẵng do ông Phan Trùng Điệp - Trưởng phòng tuyển dụng nhân sự làm Trưởng đoàn. Đại diện Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, được sự ủy quyền của PGS. TS Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng Khoa, ThS Trần Công Mậu – Trưởng bộ môn đón tiếp và làm việc với Đoàn. Tại buổi làm việc, ThS Trần Công Mậu đã giới thiệu tóm tắt về chức năng, nhiệm vụ đào tạo của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Trường Đại học Hà Tĩnh. Ông Phan Trùng Điệp đã giới thiệu quy mô và sự phát triển của FPTSoftware Đà Nẵng trong những năm gần đây và cho biết, hàng năm, Công ty tuyển hơn 500 nhân sự mới trong lĩnh vực CNTT.

Trao đổi về chất lượng tuyển dụng nhân sự, ông Điệp chia sẻ: Khoa và nhà trường cần nghiên cứu chương trình đào tạo CNTT sát với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đặc biệt sinh viên cần nâng cao khả năng ngoại ngữ, tối thiểu là phải đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Cũng trong khuôn khổ nội dung làm việc, hai bên đã bước đầu thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới như: FPT Software Đà Nẵng hàng năm sẽ nhận hướng dẫn sinh viên của Khoa thực tập tại Đà Nẵng, Công ty và Khoa sẽ phối kết hợp tổ chức diễn đàn hướng nghiệp và chuyên giao công nghệ tại Trường Đại học Hà Tĩnh cũng như tổ chức tham quan cho sinh viện tại trụ sở làm việc của Công ty với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, làm tốt hơn nữa việc đào tạo gắn liền với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.