^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Công nghệ Augmented Reality

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay, công nghệ Augmented Reality không còn là “giấc mơ” xa vời mà đang từng bước được hiện thực hóa. Augmented Reality được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nổi bật là các lĩnh vực dò đường, trò…
8

Sinh viên với chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO

Từ năm học 2016 -2017, Nhà trường đã triển khai áp dụng chương trình đào tạo theo hướng…
14

Thực tập công nhân - bước chân đầu đời người kỹ sư xây dựng

Cha ông ta có câu: Học mà không hành như ếch ngồi đáy giếng! Thật vậy, nếu chúng ta chỉ…
94

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K6 Công nghệ thông tin, Khóa học 2013 – 2017

Ngày 29/05/2017 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt…
99

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học tháng 5/2017

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày…
82

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học tháng 5/2017

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày…

Sinh viên tiêu biểu