Hiện tại, Trường Đại học Hà Tĩnh đang trong quá trình xây dựng cơ sở thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, tuy nhiên một số phòng thực hành thí nghiệm phục vụ cho ngành xây dựng còn thiếu, trong đó có phòng thí nghiệm phục vụ học phần Thực tập địa chất công trình. Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thông qua rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được gắn lý thuyết với thực hành, Trường Đại học Hà Tĩnh đã ký với Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Tĩnh hợp đồng về việc hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm phục vụ học phần Thực tập địa chất công trình.

Đây là Cơ sở thực hành thứ hai ở Hà Tĩnh (sau Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa – Công nghệ Hà Tĩnh) mà Khoa Kỹ thuật - Công nghệ lựa chọn và tư vấn cho nhà trường ký hợp đồng để sinh viên thực hành, thực tập nhằm hoàn thành các nội dung, chương trình học tập của sinh viên.

Trên cơ sở hợp đồng số 176/HĐ ngày 19 tháng 2 năm 2016, sinh viên ngành xây dựng có thể thực hiện công tác thực tập địa chất công trình tại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, địa chỉ Số 10 ngõ 178 - Đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh. Ngoài ra, tại đây sinh viên ngành xây dựng còn có thể thực hiện công tác thực hành thí nghiệm các học phần khác như Cơ học đất, Thí nghiệm và Kiểm định công trình.

t2 xd1

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, thực hiện việc kiểm định, tư vấn xây dựng, giúp Sở Xây dựng trong công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh (bao gồm các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn).

t2 xd2

Phòng thí nghiệm của Trung tâm

Phòng thí nghiệm của Trung tâm có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, từ những thiết bị đơn giản như Cân kỹ thuật, Tủ sấy, cho đến các thiết bị hiện đại có công suất, kích thước lớn như Máy nén bê tông, Máy kéo thép vạn năng, Máy siêu âm cốt thép...

Một số hình ảnh về các thiết bị trong Phòng thí nghiệm.

t2 xd3

Máy nén bê tông, Máy kéo thép vạn năng

t2 xd4

Tủ sấy, Tủ nướng, Máy chiết nhựa

t2 xd5

Sàng các loại

t2 xd6

Máy CBR, Máy đầm nén tiêu chuẩn

Trong chương trình thực tập địa chất công trình, sinh viên cần phải tiến hành 6 thí nghiệm, cụ thể: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích tự nhiên của đất; Xác định độ ẩm tự nhiên của đất; Xác định thành phần cỡ hạt của đất; Xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất; Nhận biết khoáng vật, đá bằng mắt, kính lúp; Thực tập sử dụng địa bàn đại chất, bản đồ, mặt cắt công trình.

Một số hình ảnh về sinh viên lớp K6 Kỹ sư xây dựng đang tiến hành công tác thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ ở Trung tâm:

t2 xd7

Xác định giới hạn dẻo của đất

t2 xd8

Xác định độ ẩm và thành phần cỡ hạt của đất

t2 xd9

Xác định giới hạn chảy của đất