Đo đạc công trình xây dựng là một trong những kỹ năng cần có của người kỹ sư xây dựng khi ra trường. Nhằm tạo điều kiện để sinh viên ngành xây dựng được gắn lý thuyết với thực hành, Bộ môn Xây dựng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức cho sinh viên lớp K7KSXD thực hành học phần “Thực tập Trắc địa”.

Trắc địa là một môn khoa học về đo đạc mặt đất để xác định hình dáng, kích thước Trái Đất, biểu diễn mặt đất thành bản đồ, đo đạc bố trí xây dựng các công trình. Trắc địa rất cần thiết trong tất cả các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng công trình. Sau đợt thực tập này giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn phần lý thuyết trắc địa, biết vận dụng lý thuyết vào thực tế đo đạc, tăng cường kỹ năng thực hành để tiếp cận thực tế nhanh hơn. Cũng sau đợt thực tập này, sinh viên đã biết sử dụng thành thạo các loại máy và dụng cụ đo đạc như máy thủy bình, máy kinh vĩ..., biết đo đạc bố trí các yếu tố cơ bản, biết thực hiện một số công tác trắc địa trong thi công xây dựng công trình.

Một số hình ảnh của sinh viên lớp K7KSXD đang tiến hành công tác đo đạc dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

t8 n1

Ảnh: Giảng viên Nguyễn Trọng Nam hướng dẫn cho sinh viên cách sử dụng máy đo đạc

t8 n2

t8 n3

Ảnh: Sinh viên tiến hành đo đạc và ghi chép số liệu

t8 n4

t8 n5

Ảnh: Sinh viên không quản ngại mưa nắng để học tập

t8 n6

Ảnh: Nắng nóng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi của các kỹ sư xây dựng tương lai