^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thông qua rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được gắn lý thuyết với thực hành, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức cho sinh viên lớp K7KSXD thực tập địa chất công trình tại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

 

Thực tập địa chất công trình là một trong các môn cơ sở kỹ thuật của ngành xây dựng công trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất để phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng…

Công tác khảo sát địa chất công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng công trình. Khảo sát địa chất công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng công trình ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công trình ngầm…

Trong thời gian hơn 1 tuần lễ (29/12/2016 – 7/1/2017) tại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, dưới sự hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật Trung tâm, sinh viên lớp K7KSXD đã thực hiện các thí nghiệm sau: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích tự nhiên của đất; Xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất; Xác định độ ẩm tự nhiên của đất; Xác định thành phần cỡ hạt của đất; Nhận biết đá, khoáng vật bằng mắt, kính lúp; Thực tập sử dụng địa bàn địa chất, bản đồ, mặt cắt địa chất công trình.

Một số hình ảnh trong thời gian thực tập của sinh viên ở Trung tâm:

Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn xác định khối lượng thể tích đất

 
   

Thí nghiệm xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy của đất

Thí nghiệm xác định độ ẩm và độ hút ẩm bằng phương pháp sấy thông thường.

 
   

Thí nghiệm xác định độ ẩm bằng phương pháp dùng máy sấy mẫu đất

Thí nghiệm xác định thành phần cỡ hạt của đất