^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Để in qua Wi-Fi từ máy tính hoặc chia sẻ nhanh máy in với người khác, bạn có thể kết nối máy in với Google Cloud Print. Sau đây bài viết giới thiệu các bước kết nối với google cloud print để có thể sử dụng máy in qua Wifi.

Yêu cầu:

 • Máy in kết nối với Wi-Fi
 • Máy tính đã cài đặt trình duyệt Chrome.

Bước 1: Kết nối với Wi-Fi

 1. Bật máy in của bạn.
 2. Kết nối máy in với mạng Wi-Fi. Nếu bạn không biết chắc cách thực hiện, hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy in.
 3. Bật máy tính của bạn.
 4. Kết nối máy tính với cùng một mạng Wi-Fi như máy in.

Bước 2: Tìm hiểu xem máy in có hỗ trợ Google Cloud không

Truy cập trang Máy in hỗ trợ đám mây và tìm kiếm nhà sản xuất cũng như kiểu máy in của bạn.

 • Nếu có "v2" bên cạnh tên máy in thì máy in đó hỗ trợ đám mây (phiên bản 2.0).
 • Nếu tên máy in không có "v2" thì máy in đó hỗ trợ đám mây (phiên bản 1.0).
 • Nếu không được liệt kê thì máy in của bạn không hỗ trợ đám mây. Tuy nhiên, nếu máy in có thể kết nối với Wi-Fi thì bạn có thể thiết lập máy in với Google Cloud Print.

Bước 3: Kết nối máy in với Google Cloud Print

Kết nối máy in không hỗ trợ đám mây

Kết nối máy in hỗ trợ đám mây (2.0)

Kết nối máy in hỗ trợ đám mây (1.0)

 1. Trên máy tính của bạn, mở trang Máy in hỗ trợ đám mây.
 2. Nhấp vào nhà sản xuất máy in của bạn.
 3. Ở cuối mục, nhấp vào liên kết để truy cập trang web trợ giúp của nhà sản xuất.
 4. Làm theo các bước của nhà sản xuất để thiết lập máy in.

Khắc phục sự cố khi thiết lập Google Cloud Print

Bạn không thể thiết lập máy in của mình

Hãy thử các bước sau:

Trong trường hợp bạn vẫn không thể thiết lập máy in:

 • Nếu bạn có máy in hỗ trợ đám mây, hãy kiểm tra xem máy in của bạn đã bật Google Cloud Print hay chưa. Nếu bạn không biết cách thực hiện điều này, hãy kiểm tra trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy in hoặc tài liệu hướng dẫn đi kèm với máy in.
 • Liên hệ với nhà sản xuất máy in để được trợ giúp.

Trên đây tác giả đã giới thiệu các bước để thiết lập máy in với Google Cloud Print. Hy vọng bài viết giúp ích cho nhu cầu sử dụng máy in dùng chung thông qua Wifi.

Nguồn https://support.google.com/cloudprint/answer/1686197