^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thông qua rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên ngành xây dựng được gắn lý thuyết với thực hành, Trường Đại học Hà Tĩnh ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh về việc hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm phục vụ học phần Vật liệu xây dựng.

Đây là phòng thí nghiệm đầu tiên ở Hà Tĩnh mà Khoa Kỹ thuật - Công nghệ lựa chọn và tư vấn cho Nhà trường ký hợp đồng để sinh viên thực hành, thưc tập nhằm hoàn thành các nội dung, chương trình học tập của sinh viên ngành xây dựng.

Trên cơ sở hợp đồng này, sinh viên ngành xây dựng có thể thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, địa chỉ Số 39 - Đường Vũ Quang - TP Hà Tĩnh.

Năm học 2017-2018, nhằm hoàn thành chương trình học tập của học phần Vật liệu xây dựng, lý thuyết đi đôi với thực hành, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức cho sinh viên lớp K9 Kỹ sư xây dựng thí nghiệm tại Trung tâm trong thời gian gần 2 tuần từ 30 tháng 10 đến 10 tháng 11 năm 2017. Đây là năm thứ tư khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức cho sinh viên đi thực hành thí nghiệm tại Trung tâm.

Để hoàn thành chương trình thí nghiệm vật liệu xây dựng, sinh viên đã thực hiện 3 bài thí nghiệm, cụ thể: Phân tích thành phần hạt và mô đun độ lớn của cát; Xác định thành phần cấp phối của đá dăm; Xác định độ dẻo và cường độ chịu nén của bê tông.

Chương trình thí nghiệm giúp sinh viên trong việc xác định rõ tính chất cơ lý và chỉ tiêu kỹ thuật, đánh giá chính xác được chất lượng của các vật liệu xây dựng như: Bê tông cốt thép, cát, đá, xi măng…

Một số hình ảnh về sinh viên lớp K9 Kỹ sư xây dựng đang tiến hành công tác thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ ở Trung tâm:

 

Nhóm thực tập tại Trung tâm

Cán bộ hướng dẫn thực tập cho sinh viên

Xác định thành phần cấp phối của đá dăm

Xác định độ dẻo và cường độ nén của bê tông

Sinh viên thực hành thí nghiệm cường độ bê tông