^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Chúng ta thường nói  trí tuệ của người này với người kia theo chi số IQ hay là sự khác nhau giữa sức khỏe đàn ông và đàn bà chứ chúng ta ít nghỉ rằng giữa hai phai có sự khác nhau ở một số điểm về trí tuệ.

Trong các nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường đại học Pennsylvania - Mỹ với gần 1000 phụ nữ đã chỉ ra rằng, đối với đàn ông họ đặc biệt tốt hơn hơn phụ nữ ở những việc như: đọc bản đồ, định hướng. Có hơn 80% phụ nữ được hỏi họ đã khẳng định trong các chuyến đi chung đến khu vực mới họ thường nhường cho đức lang quân dẫn đường vì trong lĩnh vực này đức lang quân hoàn toàn tốt hơn họ. Theo chiều ngược lại của nghiên cứu, phụ nữ họ lại giỏi hơn đàn ông ở một số lĩnh vực khác: như giao tiếp, đi chợ…. Cũng với bộ não trung bình của loài người là gần 1,4 kg nhưng tại sao vậy.

Giáo sư Ruben Gur thuộc trường Đại học Pennsylvania đưa ra kết luận: Sự kết nối Não ở nam giới thường tập trung ở mỗi bán cấu nảo, còn ở phụ nữ điều này xẩy ra đồng thời giữa hai bán cầu. Vì vậy: những người đàn ông có liên kết tốt hơn, mạnh mẽ hơn bên trong mỗi một nửa của bộ não. Còn phụ nữ có các kết nối mạnh mẽ hơn giữa mỗi bên - các liên kết được tốt hơn đi từ bên này sang bên khác, từ trái sang phải. điều này giải thích cho việc tại sao đàn ông tốt hơn lúc học tập và thực hiện một nhiệm vụ duy nhất, giống như đi xe đạp hoặc điều hướng - đó là đọc bản đồ và tìm đường. Trong khi,  phụ nữ thường giỏi hơn đa nhiệm - đó là làm nhiều việc cùng một lúc như: lúc nhớ lại lời nói, khuôn mặt và thông tin về những người khác, và họ cũng đã có sự quan tâm còn kéo dài - có nghĩa là họ có thể tập trung vào một nhiệm vụ lâu hơn mà không bị phân tâm.

Tuy nhiên may mắn cho chúng ta là. Theo Giáo sư Heidi Johansen-Berg từ Đại học Oxford, các kết nối bên trong não không phải là 'cứng có dây": nói cách khác, Các kết nối này không vĩnh viễn mà có thể thay đổi. Vì vậy trong mỗi chúng có thể có thể học tập, rèn luyện những kỹ năng đê hạn chế những điểm mà mình khiếm khuyết.