^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Hiện tại, Trường Đại học Hà Tĩnh đang trong quá trình xây dựng cơ sở thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, tuy nhiên một số phòng thực hành thí nghiệm phục vụ cho ngành xây dựng còn thiếu, trong đó có phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng. Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thông qua rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được gắn lý thuyết với thực hành, Trường Đại học Hà Tĩnh ký với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh hợp đồng số 363/2015/HĐTN ngày 20 tháng 3 năm 2015 về việc hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm phục vụ học phần Vật liệu xây dựng.

Đây là phòng thí nghiệm đầu tiên ở Hà Tĩnh mà Khoa Kỹ thuật - Công nghệ lựa chọn và tư vấn cho nhà trường kí hợp đồng để sinh viên thực hành, thưc tập nhằm hoàn thành các nội dung, chưng trình học tập của sinh viên.

Trên cơ sở hợp đồng này, sinh viên ngành xây dựng có thể thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, địa chỉ Số 39 - Đường Vũ Quang - TP Hà Tĩnh.

2-4ktcn2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hà Tĩnh

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượngHà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, có một số phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác Kiểm định, Khảo sát địa chất các công trình xây dựng, một trong số đó là Phòng thí nghiệm Cơ - Lý.

20-3ktcn1

Phòng thí nghiệm Cơ - Lý

Phòng thí nghiệm Cơ - Lý của Trung tâm có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng, từ những thiết bị đơn giản như Cân kỹ thuật, Tủ sấy, cho đến các thiết bị có kích thước lớn như Máy nén thủy lực, Máy kéo nén bê tông,...

Một số hình ảnh về các thiết bị trong Phòng thí nghiệm Cơ - Lý:

20-3ktcn2

Thiết bị: Máy nén thủy lực, Máy kéo nén bê tông,...

20-3ktcn3

Thiết bị: Cân kỹ thuật, Tủ sấy,...