^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Tự học là vấn đề học tập ngoài nhà trường, ngoài giảng đường, tự học là quá trình tự bồi dưỡng, hay nói cách khác tự học là quá trình trực tiếp bổ sung kiến thức cho bản thân người học ngoài những kiến thức được thầy cô giáo truyền thụ, là quá trình tự đào tạo.

Đọc sách và nghiên cứu sách để học tập, nâng cao nghề nghiệp, mở rộng tầm hiểu biết là phương pháp phổ biến nhất của việc tự học. Thư viện là cơ quan văn hóa giáo dục ngoài giảng đường, hay nói cách khác thư viện là trường học thứ hai của sinh viên, thư viện đóng vai trò quan trọng và cần thiết để phát triển trong công tác tự học của bạn đọc, đặc biệt là đối với sinh viên. Thư viện đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp nguồn tài liệu cho sinh viên trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thư viện, một cơ quan văn hoá giáo dục ngoài nhà trường.

Thư viện tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc mượn tài liệu về nhà, đọc tại chỗ phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Đặc biệt là hướng dẫn cho sinh viên trong việc sử dụng máy tính và các phương tiện tuyền thông trong việc tra cứu và sử dụng các nguồn tài liệu điện tử của Thư viện và tài liệu liên kết.

Với tư cách là bạn đọc đồng thời là một sinh viên tôi nhận thấy việc đọc sách hết sức quan trọng trong việc tự học, tự nghiên cứu.

Mỗi lần lên thư viện trường tôi thấy phương thức và thái độ phục vụ của cán bộ thư viện trường ta rất nhiệt tình và vui vẻ. Tôi nghĩ cán bộ thư viện chỉ cần duy trì thái độ phục vụ như thế là tốt rồi. Việc sinh viên ít lên thư viện không phải là do cách phục vụ của cán bộ thư viện, mà tôi nghĩ ý thức tự học của sinh viên trường ta còn yếu, còn chưa chịu khó tìm tòi thêm tài liệu. Một phần nữa là do những lần lên thư viện mượn, nhưng một số tài liệu lại không có; nếu như một vài lần lên mượn sách mà không có thì tất  nhiên lần sau cũng không muốn lên thư viện nữa, và chỉ cần một vài sinh viên lên mượn sách mà không có thì cũng sẽ nói với các bạn khác là thu viện trường thiếu tài liệu; như thế số lượng sinh viên lên thư viện cũng sẽ giảm. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc tìm kiếm tài liệu trên internet là rất dễ dàng, đặc biệt trường ta còn cấp tài khoản thư viện số miễn phí cho sinh viên nữa; như thế sinh viên chỉ cần 1 máy tính có kết nối mạng là có thể xem và tải được rất nhiều tài liệu rồi. Đồng thời giờ học trên lớp của sinh viên cũng trùng với giờ mở cửa của thư viện, điều đó ảnh hưởng tới việc lên thư viện của sinh viên.

Mặt khác thư viện của trường nằm ở vị trí xa giảng đường, điều đó không thuận tiện cho sinh viên trong việc đi lại, đi lên thư viện, đặc biệt là đối với những sinh viên đang ở giảng đường, cách xa thư viện.

Từ những thực trạng đã phân tích ở trên, nhằm thu hút và đáp ứng tối đa nhu cầu của bạn đọc, thay mặt toàn thể sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

  1. Bố trí một bộ phận thư viện gần giảng đường, hoặc ngay trong giảng đường;
  2. Bố trí cán bộ nhân viên trực thư viện ngoài giờ hành chính;
  3. Phát triển, mở rộng quy mô thư viện số;
  4. Tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của thư viện, như quản lý người đọc và quản lý tài liệu;
  5. Tổ chức bàn tham khảo. Bàn tham khảo không chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn người đọc tra cứu cơ sở dữ liệu, sử dụng bộ máy tra cứu, hướng dẫn sử dụng thư viện của mình mà còn có nhiệm vụ tiếp nhận các loại yêu cầu tin (có thể yêu cầu tìm các tài liệu cụ thể, hoặc tìm theo chuyên đề, hoặc có thể là trả lời các số liệu thống kê, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn…).
  6. Xem xét mở một số phòng tự học, phòng thảo luận nhóm vệ tinh xung quanh phạm vi phòng đọc để tạo môi trường tự học cho sinh viên, trợ giúp đắc lực cho phương pháp giảng dạy mới tức là biến quá trình học thành quá trình tự học.
  7. Mở các hòm thư góp ý để sinh viên có thể chia sẻ khi có những vấn đề cần trao đổi. Có thể làm hòm thư góp ý qua trang web của trung tâm thư viện, như thế trung tâm sẽ có thể nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực hơn;
  8. Bổ sung, làm phong phú thêm nguồn tài liệu cho thư viện, đặc biệt là các tài liệu chuyên ngành.

Trên đây là một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên tại thư viện trường Đại học Hà Tĩnh.