^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Trong không khí các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Hà Tĩnh, hướng tới 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển, sáng ngày 17/04/2017 tại phòng họp 403A2 Khoa Kỹ thuật công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học tháng 04/2017.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Sỹ Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học khoa Kỹ thuật công nghệ - Chủ trì hội thảo đã đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong tháng, đồng thời định hướng các nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa.

Trong tháng 04/2017, Kỷ yếu khoa học Khoa Kỹ thuật – công nghệ nhận được 08 bài viết có chất lượng của các giảng viên, Hội đồng Khoa học cấp khoa đã làm việc nghiêm túc và chọn ra 04 bài viết mới, đề cập đến các vấn đề có tính thời sự để báo cáo tại hội thảo.

Báo cáo “Kiểm thử trong phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt Agile” của ThS. Phan Thị Gấm đã trình bày về kiểm thử chấp nhận, nguyên lý, kỹ thuật và công cụ hỗ trợ kiểm thử chấp nhận, về đặc trưng của các kỹ thuật phát triển phần mềm theo phương pháp phát triển linh hoạt Agile. Trong bài báo cũng giới thiệu các kỹ thuật phát triển phần mềm theo hướng kiểm thử nhằm tự động hóa giai đoạn kiểm thử trong tiến trình phát triển phần mềm. Báo cáo đã nhận được nhiều tranh luận về vấn đề mô hình phát triển phần mềm, phát triển phần mềm theo hướng hành vi.

Báo cáo thứ hai “Tìm hiểu công nghệ thi công cọc khoan nhồi ở Việt Nam” của ThS. Nguyễn Trọng Nam đã trình bày về công nghệ thi công cọc khoan nhồi theo phương pháp dung dịch, quy trình thi công cọc khoan nhồi. Bài báo được đánh giá là một bài báo hay, đưa ra được giải pháp để có thể giải quyết các vấn đề của kỹ thuật móng sâu trong nền địa chất phức tạp, ít gây chấn động và không gây tiếng ồn lớn nên công nghệ cọc khoan nhồi thuận lợi thi công trong khu dân cư, ít gây ảnh hưởng đến công trình kế bên.

Báo cáo thứ ba về “Nâng cao công tác quản lý môi trường trong thi công xây dựng - Đề xuất một số giải pháp” của TS. Nguyễn Sỹ Minh và Th.S Lưu Thị Thủy đã trình bày một số vấn đề về môi trường trong quá trình thi công xây dựng như ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn, ô nhiễm môi trường nước, tác động đối với môi trường đất, và các tác động khác. Qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý môi trường trong thi công xây dựng, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần đảm bảo môi trường trong sạch, không suy thoái và phát triển một cách bền vững.

Báo cáo thứ tư “Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu RIAK” Th.S Nguyễn Thị Việt đã tìm hiểu và thiết kế cơ sở dữ liệu RIAK, thực hiện một số thực nghiệm đánh giá tính sẵn sàng và khả năng chống lỗi của RIAK. Bài báo được đánh giá có tính mới, và đưa ra được bản so sánh hiệu suất của RIAK so với các Hệ CSDL NoSQL khác như MongoDB, CouchDB,…

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo.