Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đào tạo sinh viên ở trường đại học. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã có những nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc nhằm phát triển phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Cùng với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của nền giáo dục đại học, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn là một nhiệm vụ cơ bản trong giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh. Với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Khoa Kỹ Thuật Công nghệ luôn coi hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) là nhiệm vụ thường niên trong mỗi năm học. Những năm qua, Khoa luôn tổ chức tốt hoạt động này; hàng chục báo cáo khoa học của sinh viên được trình bày trong các Hội nghị SV NCKH cấp Khoa, cấp Trường được tổ chức quy mô, hiệu quả với nhiều công trình tiêu biểu có chất lượng cao được Hội đồng khoa học Trường xét chọn dự thi các Giải thưởng cấp Bộ; đã đạt được những thành tích đáng tự hào góp phần tô thêm truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

Sv. Lê Thị Hạt, Khoa KT-CN dành giải nhất Tại Hội nghị SVNCKH cấp trường

Sv. Lê Thị Hạt, Khoa KT-CN dành giải nhất Tại Hội nghị SVNCKH cấp trường

Để có được những thành tích đó bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo nhà Trường, Khoa còn đòi hỏi sinh viên, cán bộ giảng viên phải luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu và thực hiện các đề tài một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, với chất lượng đầu vào sinh viên còn khá thấp, đặc biệt, là Khoa có rất nhiều sinh viên Lào theo học nên hoạt động nghiên cứu còn khá thụ động, sinh viên ngại tiếp xúc với tài liệu, công nghệ mới và chưa thực sự say mê trong các giờ thực hành, thực nghiệm nên khả năng nghiên cứu còn hạn chế. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học cũng rất hạn hẹp và chưa có chính sách ưu tiên phù hợp dẫn đến tâm lý ngại làm hoặc làm theo kiểu đối phó.

Để phát huy truyền thống nghiên cứu khoa học và phát huy hoạt động nghiên cứu khoa học thực sự hữu ích và lôi cuốn sinh viên, ngay từ đầu năm học Ban chủ nhiệm khoa đã chỉ đạo các Tổ chuyên môn  cùng với Đoàn, Hội tiến hành rà soát nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp để đẩy mạnh phong trào SV NCKH.

Thứ nhất, Cần gắn hoạt động NCKH với hoạt động học tập

Ngay từ đầu năm, các Tổ chuyên môn đã giao nhiệm vụ nghiên cứu cho sinh viên và giảng viên thông qua các học phần chuyên ngành. Hoạt động nghiên cứu trở thành một nhiệm vụ bắt buộc và thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát của giảng viên phụ trách để các đề tài được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.

Thứ hai, Phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong toàn Khoa thông qua các phong trào Đoàn, Hội.

Đoàn thanh niên và đồng chí Hội sinh viên đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc vận động SV NCKH, mỗi đoàn viên thanh niên cần coi hoạt động NCKH là nhiệm vụ học tập. Qua hoạt động NCKH sinh viên nâng cao được kỹ năng thực nghiệm, kỹ năng mềm, mở rộng kiến thức ngành học, thái độ làm việc, khả năng phát hiện các vấn đề thực tiễn, tiếp cận công nghệ mới, … làm tiền đề cho công việc thực tiễn sau này.

Thứ ba, Nghiên cứu xây dựng chế độ hợp lý để khuyến khích SV NCKH.

Thông qua thực tiễn Nghiên cứu khoa học của sinh viên, Khoa cũng đề ra một vài giải pháp nhằm xây dựng chế độ hợp lý cho sinh viên NCKH như: Đề nghị Phòng Đào Tạo có chính sách khuyến khích điểm môn học gần nhất với đề tài nghiên cứu; Ưu tiên học bổng, giải thưởng Đoàn, Hội cho sinh viên có thành tích NCKH, …

Thứ tư, Khuyến khích sinh viên tham gia vào các tổ chức Câu lạc bộ, nhóm để sinh viên có khả năng hoạt động chung.

Hiện nay, Khoa đang tích cực vận động các cán bộ trẻ, kết hợp với Đoàn, Hội nhằm tổ chức các câu lạc bộ hoạt động trên từng lĩnh vực của ngành học, ví dụ: câu lạc bộ IT, câu lạc bộ Phần cứng, câu lạc bộ Phần mềm, câu lạc bộ Web, … với sự hướng dẫn của giảng viên cận chuyên ngành và sự tham gia tích cực của các cựu sinh viên. Đồng thời, chú ý đến các hoạt động sinh lợi, các đề tài có tính thực tiễn để có thể mang lại nguồn thu nhằm khuyến khích sinh viên NCKH.

Với sự nghiêm túc và quyết tâm của sinh viên, cán bộ giáo viên, sự giám sát chặt chẽ của Tổ chuyên môn và Ban chủ nhiệm Khoa, hi vọng hoạt động SV NCKH năm học 2014 - 12015 của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ dành được nhiều kết quả tốt đẹp.