^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày 26/05/2017 tại phòng họp 403-A2-CS1 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học tháng 05/2017.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Sỹ Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học khoa Kỹ thuật công nghệ - Chủ trì hội thảo đã đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong tháng, đồng thời định hướng các nhiệm vụ mới chuẩn bị cho tổng kết năm học 2016-2017.

 

Trong tháng 05/2017, Kỷ yếu khoa học Khoa Kỹ thuật – công nghệ nhận được 11 bài viết có chất lượng của các giảng viên. Hội đồng Khoa học cấp Khoa đã làm việc nghiêm túc và chọn ra 04 bài viết mới, đề cập đến các vấn đề có tính thời sự để báo cáo tại hội thảo.

Báo cáo “Cơ sở lý luận về hình thức đối tác công tư (public-privatepartner) và tính khả thi trong phát triển hạ tầng giao thông đường bộ” của ThS. Nguyễn Trọng Nam đã trình bày về cơ sở giao thông đường bộ; hình thức; mô hình; lợi ích, cơ hội, rủi ro của mô hình đối tác công tư (PPP). Trong bài báo cũng đã luận giải được một cách tổng quan về đối tác công tư để từ đó các nhà đầu tư trong nước hiểu rõ hơn như thế nào là một mô hình PPP. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để nâng cao tính khả thi các dự án PPP đường bộ, nghiên cứu xây dựng hình thức hợp đồng và mô hình quản lý phù hợp cho loại dự án đường bộ.

Báo cáo thứ hai “Tìm hiểu chuẩn nén JPEG và JPEG 2000” của ThS. Bùi Thị Thu Hoài đã trình bày về đến sự ra đời, nguyên lý của chuẩn nén JPEG và lý do tại sao  JPEG 2000 ra đời và những đặc điểm của nó, đồng thời tìm hiểu một số tính năng nổi bật của JPEG 2000.

Báo cáo thứ ba về “Bài toán xếp hạng trong phân tích mạng xã hội trực tuyến” của TS. Nguyễn Thị Việt  đã trình bày tổng quan về mạng xã hội, mạng xã hội trực tuyến, phân tích mạng xã hội, đặc biệt là bài toán điển hình xếp hạng trong phân tích mạng xã hội. Từ đó làm nền tảng để tìm hiểu thêm các bài toán cơ bản khác trong phân tích mạng xã hội như: Thu thập dữ liệu (Data Crawling), bài toán phát hiện vai trò (Roles Detection Problem), bài toán dự đoán liên kết mạnh – yếu (Strong – Weak/ Possitive – Negative ties Detection Problem).

Báo cáo thứ tư “Tìm hiểu về kiểm thử tự động và các công cụ hỗ trợ” của ThS. Nguyễn Thị Duyên đã trình bày về về kiểm thử tự động, cấu trúc chung của một bộ kiểm thử tự động và những ưu nhược điểm của nó. Ngoài ra, tác giả tìm hiểu được một số công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động, so sánh và bước đầu ứng dụng bộ công cụ CFT4Cunit cho một vài ví dụ cụ thể.

Kết thúc Hội thảo TS. Nguyễn Sỹ Minh nhắc lại tầm quan trọng của công tác NCKH đối với mỗi cán bộ giảng viên. Một lần nữa, TS nhắc nhở các cán bộ giảng viên trong khoa cần tích cực hơn nữa trong công tác NCKH, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Khoa, đáp ứng công cuộc đổi mới trong nền kinh tế hội nhập.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Báo cáo của ThS. Nguyễn Thị Việt về “Bài toán xếp hạng trong phân tích mạng xã hội trực tuyến”

 

Báo cáo của ThS. Nguyễn Thị Duyên về “Tìm hiểu về kiểm thử tự động và các công cụ hỗ trợ

 

Báo cáo của ThS. Bùi Thị Thu Hoài về “Tìm hiểu chuẩn nén JPEG và JPEG 2000”