^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

 

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày 23/03/2017 khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học tháng 03/2017.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Sỹ Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học khoa Kỹ thuật công nghệ - Chủ trì hội thảo đã đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, đồng thời tuyên dương nhóm cán bộ giảng viên đã tích cực viết bài và có báo cáo tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quản lý môi trường và phát triển bền vững”.

Trong tháng 03/2017, Kỷ yếu khoa học Khoa Kỹ thuật – công nghệ nhận được 08 bài viết có chất lượng, Hội đồng Khoa học cấp khoa đã làm việc nghiêm túc và chọn ra 03 bài viết mới, đề cập đến các vấn đề có tính thời sự để báo cáo tại hội thảo.

Báo cáo “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong sản xuất kinh doanh xây dựng” của ThS. Lưu Thị Thủy nêu lên thực trạng sử dụng nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh xây dựng, từ đó làm nền tảng cho việc đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp xây dựng. Báo cáo đã nhận được nhiều tranh luận về vấn đề thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài sản cố định trong các doanh nghiệp sản xuất.

Báo cáo thứ hai về “Biện pháp gia cố nền đất bằng phương pháp Top-Base” của ThS. Nguyễn Thái Nam đã nêu được các nguyên lý làm việc và phương pháp gia cố nền đất bằng phương pháp Top-base, từ đó tác giả đã đưa ra một số nghiên cứu về phương pháp tính toán để có thể áp dụng thi công rộng rãi ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Đây được đánh giá là một báo cáo hay, có nhiều tính mới, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp cao hơn.

Báo cáo thứ ba về “Vệ sinh lao động và bệnh nghể nghiệp trong ngành Xây dựng” của TS. Nguyễn Sỹ Minh đã giới thiệu tổng quan về vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp trong ngành Xây dựng, từ đó tác giả đưa ra một số khuyến cáo giúp người lao động và người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về các yếu tố bất lợi tác động lên con người và các biện pháp đề phòng, làm giảm và loại trừ tác hại của bệnh nghề nghiệp trong ngành Xây dựng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo.

 

 

 

Kết thúc Hội thảo TS. Nguyễn Sỹ Minh nhắc lại tầm quan trọng của công tác NCKH đối với mỗi cán bộ giảng viên. Một lần nữa, TS nhắc nhở các cán bộ giảng viên trong khoa cần tích cực hơn nữa trong công tác NCKH, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Khoa, đáp ứng công cuộc đổi mới trong nền kinh tế hội nhập.