^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, ngày 8/12/2017 khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức hội thảo khoa học tháng 12/2017.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Sỹ Minh, Chủ tịch Hội đồng khoa học khoa Kỹ thuật công nghệ - Chủ trì hội thảo đã đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong khoa. TS cũng đã khen ngợi tinh thần học hỏi, nghiên cứu khoa học và tích cực viết bài tạp chí của cán bộ, giảng viên.

Trong tháng 12/2017, Kỷ yếu khoa học Khoa Kỹ thuật – Công nghệ nhận được 09 bài viết có chất lượng về cả hình thức và nội dung, có tính thời sự và ứng dụng thực tiễn. Hội đồng khoa học cấp khoa đã làm việc nghiêm túc và chọn ra 03 bài viết để báo cáo tại hội thảo.

Báo cáo đầu tiên “Nghiên cứu, cài đặt một số thuật toán cải thiện ảnh sử dụng toán tử điểm” của ThS Trần Thị Hương. Trong bài báo cáo, tác giả đã giới thiệu một số thuật toán cải thiện ảnh sử dụng toán tử điểm như: lược đồ xám, thay đổi độ sáng của ảnh, thay đổi độ tương phản của ảnh và biến đổi âm bản. Từ đó, Tác giả đã cài đặt những thuật toán trên và ứng dụng chỉnh sửa một số ảnh cụ thể.

Báo cáo thứ hai “Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình VBA và xây dựng chương tình tính đặc trưng hình học mặt cắt công trình cầu đường” của ThS Nguyễn Thị Duyên. Trong bài báo cáo, tác giả đã giới thiệu về ngôn ngữ lập trình VBA và ứng dụng nó để xây dựng chương trình tính đặc trưng hình học mặt cắt công trình cầu đường.

Báo cáo cuối cùng “Thực trạng công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng nhà thấp tầng trên địa bàn Hà Tĩnh” của TS Nguyễn Sỹ Minh. Trong bài báo cáo, tác giả đã nêu lên thực trạng công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng nhà thấp tầng trên địa bàn Hà Tĩnh. Từ đó, làm nền tảng đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tai nạn lao động trong thi công xây dựng.

Sau khi hoàn thành báo cáo, TS Nguyễn Sỹ Minh và ThS Trần Thị Thiều Hoa, đại diện khoa KTCN trao giấy khen của Hiệu trưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

 

Kết thúc Hội thảo, TS Nguyễn Sỹ Minh nhắc lại tầm quan trọng của công tác NCKH. TS cũng đã động viên, khích lệ cán bộ giảng viên tích cực phát huy hơn nữa trong công tác NCKH, nhằm nâng cao kiến thức tay nghề, đáp ứng sự phát triển của xã hội.