^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Vào lúc 15h ngày 14 tháng 10 năm 2013, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức năm học 2013-2014.

Hội nghị đã đã nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng khoa đọc Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Hội nghị CNVC Khoa Kỹ thuật – Công nghệ năm học 2013-2014

Hội nghị CNVC Khoa Kỹ thuật – Công nghệ năm học 2013-2014

1. Báo cáo tổng kết nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong năm học vừa qua như hoàn thành tốt số giờ giảng dạy trong năm học (4187 giờ/năm), chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình khung và chương trình chi tiết theo chương trình đào tạo tín chỉ, coi thi, chấm thi nghiêm túc, đúng quy chế. Trong năm học 2012-2013, Khoa đã có 1 giảng viên bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ  và 1 giảng viên hoàn thành khóa học ngoại ngữ tại Australia.

Năm học 2012-2013, với những cố gắng, nỗ lực của tập thể CBGV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những kết quả mà tập thể Khoa đã thực hiện trong suốt quá trình kể từ ngày thành lập Khoa cũng như năm học 2012-2013.

Ngoài ra, báo cáo nêu rõ những hạn chế còn tồn tại như số giờ giảng phải mời thính giảng khá nhiều cần phải khắc phục trong thời gian tới.

2. Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 yêu cầu cán bộ, giảng viên Khoa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của Khoa, của Trường.

3. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Khoa trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2012-2013 cũng như phương hướng hoạt động của Công đoàn khoa năm học 2013-2014.

Hội nghị đã được nghe những ý kiến bổ sung của các đồng chí CBGV trong khoa nhằm hoàn thiện bản báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 cũng như những ý kiến đóng góp tích cực vào bản kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

Hội nghị kết thúc vào hồi 17h30’ cùng ngày và thành công tốt đẹp.