Hội nghị cán bộ viên chức của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh được tổ chức vào hồi 14 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, gồm: TS. Nguyễn Sỹ Minh – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ; ThS. Trần Thị Thiều Hoa – Phó khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

Tại hội nghị, ThS. Trần Thị Thiều Hoa đã trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2016-2017. Báo cáo nhấn mạnh những thành tích của khoa đã đạt được trong năm học vừa qua trong công tác giảng dạy, cũng như nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trong năm vừa qua Khoa đã tổ chức thành công buổi toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập khoa, thành lập trường… Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải khắc phục trong năm học tiếp theo.

Tiếp đó, TS. Nguyễn Sỹ Minh – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã trình bày Báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. Trong báo cáo nêu rõ về các vấn đề: công tác Chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác tổ chức và cán bộ, công tác quản lý và các công tác khác.

Với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai của khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học hà Tĩnh, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Sử - Phó bí thư chi bộ báo cáo kế hoạch chiến lược phát triển của khoa Kỹ thuật – Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Hội nghị đã được nghe rất nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp về Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 và kế hoạch chiến lược 2020, tầm nhìn 2030 của PGS.TS. Nguyễn Quốc Thắng – Nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ, ý kiến của ThS. Nguyễn Đức Sử - Phó Bí thư chi bộ, cùng nhiều ý kiến của cán bộ giảng viên trong khoa.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức khoa Kỹ thuật – Công nghệ năm học 2017-2018. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức, khoa sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: