^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Chiều ngày 17/11/2020, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021 đã được tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021.

Tham gia Hội nghị có TS. Nguyễn Sỹ Minh - Trưởng khoa cùng toàn thể cán bộ giảng viên trong Khoa.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 do Thạc sỹ Trần Thị Thiều Hoa trình bày. Bản tổng kết đánh giá các hoạt động mà khoa đã thực hiện và nêu bật những thành tích đạt được, những vấn đề hạn chế còn tồn tại trong năm học vừa qua trên mọi lĩnh vực công tác: công tác chính trị, tư tưởng; đào tạo; nghiên cứu khoa học; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; học sinh, sinh viên; hợp tác phát triển với các khoa trong trường và các trường bạn; đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác tuyển sinh; đặc biệt phân tích tình hình đào tạo ở các lớp có lưu học sinh Lào; đổi mới chương trình dạy học…Về cơ bản, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã hoàn thành tốt được các nhiệm vụ của năm học 2019 - 2020.

 

Description: https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/126007696_1659836130857877_2784811365580282213_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Q6Aza7qBtkQAX-V380G&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=3352f0b73b395890de8db1d70f5f0e4c&oe=5FDC6708

 

 

Phát huy những thành tích đã đạt được, để tiếp tục thực hiện sứ mệnh và mục tiêu xây dựng Khoa trở thành khoa chủ lực của Trường Đại học Hà Tĩnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ, trong năm học 2020 - 2021 Khoa chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục sau nửa chu kỳ; Triển khai công tác đào tạo theo hướng ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội;

- Tập trung thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng và chất lượng của các công trình khoa học và bài báo khoa học;

- Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ giảng dạy;

- Chú trọng công tác quảng bá tuyển sinh, đưa ra các giải pháp tuyên truyền quảng bá nhằm đạt kết quả tốt;

- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, các khoa bạn, trong đó hướng trọng tâm đến các cơ sở đào tạo và sản xuất có uy tín;

- Thành lập Trung tâm Tư vấn xây dựng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực.

Ngoài ra, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 cũng được TS Nguyễn Sỹ Minh trình bày khá chi tiết. 

Các cán bộ, viên chức trong khoa cũng đã thảo luận sôi nổi, góp ý bổ sung vào các báo cáo. Các vấn đề được đưa ra thảo luận như: Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo nhất là đào tạo lưu học sinh Lào, khuyến khích các giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tạo ra các sân chơi vừa học vừa chơi cho sinh viên; thảo luận và đưa ra các giải pháp cụ thể về công tác quảng bá tuyển sinh cho năm học tiếp theo…

 

Description: https://scontent.fhan2-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/125411993_1659836284191195_4003677461203317818_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0_LFh9BGa9YAX9cgVCj&_nc_ht=scontent.fhan2-6.fna&oh=6955052c50ca432f687bdcca3503663a&oe=5FDD0906

 

Sau ba giờ làm việc nghiêm túc, tập trung cao Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa kỹ thuật công nghệ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng với những giải pháp trong nghị quyết của hội nghị sẽ được triển khai đồng bộ trong năm học 2020-2021, Khoa sẽ gặt hái được nhiều kết quả thành công hơn nữa.