Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào đón năm học mới, chiều ngày 12/10/2016, Khoa Kỹ thuật công nghệ – Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm học 2016 – 2017 tại phòng 403 A5, cơ sở mới dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Sỹ Minh – P. Trưởng khoa.

t10 h1

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học do TS. Nguyễn Sỹ Minh trình bày. Bản tổng kết đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn hiện nay của khoa và những kết quả mà khoa đã đạt được trên các phương diện công tác chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý và một số công tác khác. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học 2015 – 2016 trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Khoa luôn đi đầu trong các phong trào do trường, tỉnh  tổ chức và sinh viên của khoa đã đạt những thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, cũng như trong các hoạt động phong trào. Cũng trong báo cáo này, TS. Nguyễn Sỹ Minh đã nêu bật được những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của nó để từ đó làm tiền đề xây dựng dự thảo phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 2017.

t10 h2

Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm học 2015 –  2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2016  2017, Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, góp ý bổ sung vào các báo cáo. Các vấn đề được đưa ra thảo luận như: Công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo nhất là đào tạo lưu học sinh Lào, chú trọng quan tâm đến những ngày lễ tết của lưu học sinh Lào để động viên về mặt tinh thần cho các em, khuyến khích các giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ. Nghị quyết hội nghị công nhân viên chức năm học 2016 2017 đã được hội nghị thông qua.

Hội nghị công nhân viên chức năm học 2016 – 2017 kết thúc trong niềm vui, sự đồng thuận và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn khoa nhằm thực hiện tốt nghị quyết của Hội nghị.

t10 h3