^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Ngày 6 tháng 2 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 554/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Hà Tĩnh đào tạo sinh viên hệ đại học chính quy ngành Kỹ thuật công trình xây dựng - ngành kỹ thuật đầu tiên được thành lập tại Trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và Khu vực miền Trung nói chung trong lĩnh vực Kỹ...