^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Nhận lời mời của Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Giảng viên với nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Quảng Bình và được sự cho phép của nhà trường, ngày 28 tháng 04 Đoàn cán bộ giáo viên khoa Kỹ thuật – Công...

Xem tiếp...

Thực tập tốt nghiệp là khoảng thời gian quý giá và nhiều kỷ niệm trong những năm tháng làm sinh viên nói chung và đặc biệt đối với sinh viên Lào K5 Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hà Tĩnh nói riêng. Chúng tôi không chỉ được học tập tại...

Xem tiếp...

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về tăng cường công tác NCKH trong cán bộ, giảng viên, 14h00 ngày 22/04/2016, tại phòng họp cơ sở mới, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tiến hành Hội thảo khoa học...

Xem tiếp...

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thông qua rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên ngành xây dựng được gắn lý thuyết với thực hành, Trường Đại học Hà Tĩnh ký với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở...

Xem tiếp...