^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2016, tại giảng đường nhà A1 – Cơ sở mới, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IX với nhiều đề tài được đánh giá chất lượng tốt và có tính ứng dụng cao.

Xem tiếp...

Thực tập có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong những năm tháng là sinh viên. Chúng ta không chỉ được học tập tại nhà trường, mà còn được thực tập tốt nghiệp ngoài trường. Hơn một tháng thực tập tại Trung tâm Công báo – Tin học, UBND...

Xem tiếp...

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ là một Khoa có nhiều sinh viên Lào theo học. Theo số liệu thống kê từ phòng Quản lý học sinh – sinh viên, tỷ lệ sinh viên Lào có việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Hà Tĩnh rất cao....

Xem tiếp...