^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Kỹ năng viết báo cáo là một nội dung bắt buộc, quyết định đến chất lượng của quá trình thực tập của sinh viên ngoài sư phạm. Một bản báo cáo tốt cần có nội dung rõ ràng, phù hợp với nội dung thực tập, có hình thức và ngôn ngữ thể hiện một cách khoa học, đúng yêu cầu của một bản báo cáo thực tập.

Xem tiếp...

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thông qua rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được gắn lý thuyết với thực hành, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức cho sinh viên lớp K7KSXD thực tập địa chất công trình tại Trung tâm Kiểm...

Xem tiếp...

Một trong những mục tiêu lớn và quan trọng của trí tuệ nhân tạo (TTNT) là mô phỏng trên máy tính những tư duy và hành vi của con người. Ngôn ngữ lập trình Prolog chuyên dùng trong lĩnh vực TTNT, một dạng lập trình ngôn ngữ phi thủ tục, cho phép...

Xem tiếp...

Hiện nay có nhiều công cụ kiểm thử như kiểm thử hàm hay còn gọi là kiểm thử hộp đen, tuy nhiên công cụ này có hạn chế như không biết có thừa hay thiếu các ca kiểm thử hay không so với chương trình cài đặt và thiếu thừa ở mức độ nào.

Xem tiếp...

Sáng 30/11/ 2016, Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã tham dự Hội thảo Toàn quốc lần thứ 29 do Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Hội Kết Cấu & Công nghệ xây dựng Việt Nam tổ chức.

Xem tiếp...