^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Cha ông ta có câu: Học mà không hành như ếch ngồi đáy giếng! Thật vậy, nếu chúng ta chỉ học lý thuyết suông mà không có thực hành, trải nghiệm thì chẳng thể nào biết được ngoài kia thế giới bao la, mênh mông kiến thức biết bao nhiêu. Đối với ngành kỹ thuật nói chung và ngành xây dựng nói riêng, đây còn chẳng khác nào kim chỉ nam cho những chàng...

Xem tiếp...

Ngày 29/05/2017 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K6 ngành Công nghệ thông tin. Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa không chỉ đối với các sinh viên mà còn có ý nghĩa quan...

Xem tiếp...

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày 26/05/2017 tại phòng họp 403-A2-CS1 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học tháng 05/2017.

Xem tiếp...

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày 26/05/2017 tại phòng họp 403-A2-CS1 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học tháng 05/2017.

Xem tiếp...

Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2017, tại Phòng họp số 1 – Cơ sở mới, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ X với nhiều đề tài được đánh giá chất lượng tốt và có tính ứng dụng cao.

Xem tiếp...