^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Ngày 29/05/2017 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K6 ngành Công nghệ thông tin. Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa không chỉ đối với các sinh viên mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Khoa và Nhà trường.

Xem tiếp...

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày 26/05/2017 tại phòng họp 403-A2-CS1 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học tháng 05/2017.

Xem tiếp...

Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2017, tại Phòng họp số 1 – Cơ sở mới, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ X với nhiều đề tài được đánh giá chất lượng tốt và có tính ứng dụng cao.

Xem tiếp...

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày 26/05/2017 tại phòng họp 403-A2-CS1 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học tháng 05/2017.

Xem tiếp...