^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Phát hiện biên của ảnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xử lý ảnh. Nhận dạng ảnh dùng máy tính liên quan tới việc nhận dạng và phân loại các đối tượng trong bức ảnh do đó phát hiện biên là một công cụ quan trọng. Phát hiện biên sẽ làm giảm một cách đáng kể khối lượng dữ liệu cần xử lý và loại bỏ các thông tin không cần thiết trong...

Xem tiếp...

Theo chủ trương của Nhà trường, chiều ngày 25 tháng 04 khoa kỹ thuật công nghệ đã tiến hành tổ chức xét duyệt Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa lần thứ XIII năm học 2019-2020.

Xem tiếp...

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, được sự chỉ đạo và nhất trí của Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh, chiều ngày 16/5/2020, Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã long trọng tổ chức buổi lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 dành cho...

Xem tiếp...