^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

 Mô phỏng thuật toán minh họa trực quan từng bước của thuật toán giúp người học có thể nhận thức được quá trình diễn biến và thay đổi của dữ liệu dẫn đến kết quả cuối cùng. Là cơ sở hỗ trợ đắc lực cho việc nắm và hiểu được bản chất của thuật...

Xem tiếp...

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường Đại học Hà Tĩnh, đồng thời thực hiện theo kế hoạch giảng dạy học tập của năm học 2018-2019, chiều ngày 22/9/2018 Bộ môn Xây dựng – Khoa Kỹ thuật Công nghệ, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ giao nhiệm vụ...

Xem tiếp...

                                                           

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ...

Chiều ngày 25/09/2018, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã trang trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019. Hội nghị vinh dự được đón TS. Đoàn Hoài Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – về dự và chỉ đạo hội nghị.

Xem tiếp...