^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Cùng với công cụ Google Docs đã được sử dụng phổ biến, thì hiện nay một số phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến này đang và sẽ được mọi người lựa chọn, phục vụ trong công việc văn phòng. Bài viết giới thiệu 6 phần mềm soạn thảo văn bản trực tuyến tốt nhất do các chuyên gia bình chọn.

Xem tiếp...

Chúng ta thường nói  trí tuệ của người này với người kia theo chi số IQ hay là sự khác nhau giữa sức khỏe đàn ông và đàn bà chứ chúng ta ít nghỉ rằng giữa hai phai có sự khác nhau ở một số điểm về trí tuệ.

Xem tiếp...