^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K6 Công nghệ thông tin, Khóa học 2013 – 2017

Ngày 29/05/2017 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K6 ngành Công nghệ thông tin. Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa không chỉ đối với các sinh viên mà còn có ý nghĩa quan trọng đối…
70

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học tháng 5/2017

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày…
54

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học tháng 5/2017

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày…
90

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ X

Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2017, tại Phòng họp số 1 – Cơ sở mới, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ…
111

Kỷ niệm 10 năm Thành lập Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại Phòng họp số 1 - Nhà A5 - Cơ sở mới, Khoa Kỹ thuật –…
105

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học tháng 4/2017

Trong không khí các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Hà…
Thực hiện Kế hoạch số 1802/KH-TĐHHT về việc tổ chức lễ Khai giảng năm học 2016-2017. Nhà Trường Thông báo đến toàn thể Quý Thầy cô và HSSV sáng mai (14/10/2016), toàn thể HSSV được nghỉ học, CBGV tham gia dự lễ khai giảng tại Nhà Trung tâm Dịch Vụ, Cơ sở 3.
Trân trọng.

Sinh viên tiêu biểu