^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Thí nghiệm vật liệu xây dựng của sinh viên lớp K9KSXD

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thông qua rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên ngành xây dựng được gắn lý thuyết với thực hành, Trường Đại học Hà Tĩnh ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa…
35

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018

Hội nghị cán bộ viên chức của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh được tổ…
46

Lễ giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K6 ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, chiều ngày 29/09/2017, Bộ môn Xây dựng, Khoa…
55

Thực tập tốt nghiệp của sinh viên lớp K6-KSXD

Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2017 đến 15/9/2017, Khoa Kỹ thuật Công nghệ -Ttrường…
63

Công nghệ Augmented Reality

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay, công nghệ Augmented Reality…
69

Sinh viên với chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO

Từ năm học 2016 -2017, Nhà trường đã triển khai áp dụng chương trình đào tạo theo hướng…

hoc he

Sinh viên tiêu biểu