^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player
48

Tìm hiểu một số lỗ hổng trong ứng dụng web hiện nay

Ứng dụng Web ngày càng cải tiến và được sử dụng rộng rãi. Kéo theo là những tiềm ẩn trong…
Default Image
74

Nội dung, kế hoạch và danh sách đoàn thực tập Khoa KTCN năm 2018

files/5.Noi-dung-Ke-hoach-TT-Khoa-KTCN.doc files/DS-doan-SV-17-18-cac-Khoa-DS-oan.pdf
78

Máy ảo và ứng dụng

Máy ảo là một khái niệm không còn mới đối với mọi người nhất là các bạn học chuyên ngành…
119

Google Classroom

Google Classroom là một công cụ tích hợp Google Docs, Google Drive và Gmail nhằm mục đích…

files/5.Noi-dung-Ke-hoach-TT-Khoa-KTCN.doc

files/DS-doan-SV-17-18-cac-Khoa-DS-oan.pdf

Sinh viên tiêu biểu