Gồm 14 chi đoàn với hơn 400 đoàn viên.

- Bí thư LCĐ: Th.S Nguyễn Trọng Nam

Điện thoại: 0913 632 756