^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

1. Trưởng bộ môn: TS. Đoàn Hoài Sơn

Ngày sinh: 30/07/1968

Quê quán: Đức Quang - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điện thoại: 0983 344 368

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Đoàn Hoài Sơn

2. Danh sách cán bộ, giảng viên

1 Đoàn Hoài Sơn Tiến sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Trưởng BM

2

Nguyễn Đức Sử

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0967 597 368

Phó trưởng BM

3 Trần Thị Hương ThS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Phó trưởng BM
4 Trần Thị Thiều Hoa ThS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985851468 Phó trưởng khoa

5

Phan Thị Gấm

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977 369 663

 

6

Hồ Lê Phương Thảo

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01672 708 940

 

7

Nguyễn Quốc Dũng

NCS 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0963 902 225

 

8

Nguyễn Thị Duyên

 ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979 019 759

 
9 Bùi Thị Thu Hoài ThS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0979707783  
10 Nguyễn Thị Việt ThS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974821592  
11 Ngô Thị Kiều Hằng ThS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912882788  
12 Trần Công Mậu NCS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.