^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

1. Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Đức Sử

Năm sinh: 1978

Địa chỉ nhà riêng: Xã Tùng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

Điện thoại: 0983 344 368

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Đức Sử

               ThS. Nguyễn Đức Sử

2. Danh sách cán bộ, giảng viên

1

Nguyễn Đức Sử

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0967 597 368

Trưởng BM

2

Phan Thị Gấm

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977 369 663

 

3

Hồ Lê Phương Thảo

NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01672 708 940

 

4

Nguyễn Quốc Dũng

ThS 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0963 902 225

 

5

Nguyễn Thị Duyên

 ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979 019 759